Katalog.AreoNet.pl

« Strona G│ˇwna

audyt kliniczny


Opis:
Specjalizujemy siŕ w ga│ŕzi zespolonej z ochron▒ radiologiczn▒ a tak┐e audytem klinicznym. Kompletny czas jesteÂmy na bie┐▒co z najÂwie┐szymi regu│ami i ma siŕ wieloletni▒ wprawŕ w zawodzie. Dlatego ofiarujemy spˇ│kom swoje us│ugi z zasiŕgu ochrona radiologiczna i audyt kliniczny. W poda┐y tak┐e ma siŕ szkolenia z tego rejonu. Do ka┐d▒ osobŕ us│ug podejmujemy z uroczyst▒ starannoÂci▒ i sumiennoÂci▒.

S│owa kluczowe: audyt kliniczny,audyt,kliniczny audyt

Url: http://1162.ak.med.ban-ki.pl/
Strona dodana: 2015-01-19 19:16:33

Ods│on 201


Stronŕ mo┐na znale╝Š w:
- Kategoria Moda Podkategoria Internet
rss feed

Wpisˇw: 126181 Podkategorii:  3520 qlWeb
stat4u