Katalog.AreoNet.pl

« Strona G│ˇwna / Komputery / mikrokopter


Dodaj stronŕ do tej kategorii:
URL:

» Hexacopter

Wykon fotografii i filmˇw z powietrza, stanowi niezwykle │adn▒, interesuj▒c▒, jak rˇwnie┐ i potrzebn▒ formŕ w kinematografii. Jak bowiem nagraŠ ewidentne sceny z filmu, ktˇre musz▒ zadawalaŠ, przera┐aŠ i wzbudzaŠ emocje w widzach? Na pewno, aby takie ilustracje i filmy wytworzyŠ, potrzebny jest schludny i fachowy sprzŕt, dziŕki ktˇremu jakoŠ bŕdzie w pe│ni zadawalaj▒ca. Na pewno jednym z rozwi▒za˝ jest octocopter, a wiŕc lataj▒ca zdalnie sterowana maszyna, dziŕki ktˇrej otrzymamy najwy┐sz▒ jakoŠ filmˇw w jakoÂci hd. Maj▒c taki sprzŕt, mo┐emy nagrywaŠ ka┐d▒ scenŕ, w ka┐dym prawie miejscu i czasie. Innym rozstrzygniŕciem jest hexacopter, ktˇry tak┐e pe│ni tak▒ sam▒ rolŕ, ale ma mo┐liwoŠ ukazywaŠ jeszcze bardziej szczegˇ│owe elementy w danej scenie i w konkretnym wydarzeniu. Analogicznie tak┐e i mikrokopter, ktˇry u┐ywany jest poprzez wiŕkszoŠ produkcji, stanowi niewyobra┐alnie wa┐ne, wa┐ne i potrzebne urz▒dzenie. Ceny takich towarˇw nie nale┐▒ do najni┐szych, aczkolwiek wachlarz towa

Hexacopter

www: http://www.sky-video.pl/

:: Hexacopter | link nie dzia│a/spam?

  Strona: :  1 |

rss feed

Wpisˇw: 126181 Podkategorii:  3520 qlWeb
stat4u