Katalog.AreoNet.pl

« Strona G│ˇwna / Technika / serwis i naprawa


Dodaj stronŕ do tej kategorii:
URL:

» filtrowanie

Po wielu latach dzia│alnoÂci mojej fabryki szefostwo zadecydowa│o, ┐e najwy┐szy czas za│o┐yŠ filtry. Z uwagi na specyfikŕ pracy naszego zak│adu najlepiej sprawdz▒ siŕ filtry workowe, ktˇre s▒ przystosowane do ciŕ┐kich warunkˇw jakie wystŕpuj▒ w przemyÂle ceramicznym. Po paru tygodniach od zapadniŕcia wyborˇw wybrano optymalnego dostawcŕ, ktˇry przyjecha│ zamontowaŠ worki filtracyjne. PrzeszliÂmy odpowiednie warsztaty, dowiedzieliÂmy siŕ w jakiej technice powstaj▒ worki i na czym polega filtracja. Odpowiednie przeszkolenie moim zdaniem by│o najwa┐niejszym elementem, bo na starcie wszystkim wydawa│o siŕ, ┐e bŕd▒ wiedzieli jak siŕ pos│ugiwaŠ filtrami, jak je mocowaŠ. Ale okaza│o siŕ ┐e filtrowanie odbywa siŕ za porad▒ w│ˇknin filtracyjnych, ktˇre s▒ multifilamentami kalandrowanymi, a ich typ splotu to atlas. Gdyby nie odbyte szkolenie to nie wiedzielibyÂmy co to oznacza, jakie trzeba podejmowaŠ prace konserwacyjne , a ponadto jakie zachowaŠ Ârodki ostro┐noÂci, a┐eby nie uszkodziŠ tych fil

 filtrowanie

www: http://www.technologiefiltracji.pl/

:: filtrowanie | link nie dzia│a/spam?

  Strona: :  1 |

rss feed

Wpisˇw: 126181 Podkategorii:  3520 qlWeb
stat4u